Programi i financijski planovi


Odluka o izmjenama financijskog plana za 2020. godinu

Otvori dokument

Plan nabave za 2020. godinu

Otvori dokument

Programa rada za 2020. godinu

Otvori dokument

Odluka o izmjenama Programa rada za 2020. godinu

Otvori dokument

Financijski plan za 2020.

Otvori dokument

Izvješće o realizaciji Programa rada za I polugodište 2020. godinu

Otvori dokument

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba