05/05/2014

Formiranje Makedonske koordinacije

Dana 23. veljače 2013. godine u Zagrebu je održana osnivačka skupština Koordinacije vijeća i predstavnika
Translate »