13/09/2021

Popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj, 2021.

ПОПИС `21 POPIS `21 Повикуваме за национално и јазично определување на Пописот затоа што народноста, јазичната и верската определност се клучни за признавање на правата на […]